Team coördinator Facilitaire Zaken

Organisatie:

Ben jij onze nieuwe collega Team Coördinator Facilitaire Zaken? Onze opdrachtgever streeft naar een ‘fijn thuis’ voor iedereen. Ze zijn een klantgerichte corporatie en gaan uitdagingen met overtuiging aan. Hun hart ligt bij de mensen die het echt nodig hebben omdat zij niet of moeilijk in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Zij staan voor een zeer goede dienstverlening naar de klanten en zoeken graag de samenwerking op met hun partners. Op dit moment zijn zij volop in beweging om een betere invulling te geven aan hun waarden: gedreven, uitblinken, professioneel, co-creatie en eigenaarschap.

Functieomschrijving:

Als Team Coördinator Facilitaire Zaken leg je hiërarchisch verantwoording af aan de manager over de voortgang, kwaliteit en realisatie van de afgesproken resultaten. Verder vertaal je de doelen van de afdeling naar een jaarplan (doelen, resultaten en acties) voor het eigen team en maakt op individueel niveau afspraken over de te leveren bijdragen en zorgt na vaststelling voor de realisatie ervan. Je doet voorstellen om processen en richtlijnen binnen het team voortdurend te verbeteren, voornamelijk gericht op het eigen team en zorgt voor afstemming met andere teams. Het geven van uitvoering aan een kwalitatief en kwantitatief verantwoord personeelsbeleid waaronder het voeren van functioneringsgesprekken, begeleiding en coaching medewerkers etc. Je monitort, bewaakt en evalueert de resultaten van het team en stelt periodieke rapportages op. Tevens houd je actief ontwikkelingen op het vakgebied, lokale ontwikkelingen en wet- en regelgeving bij en doet voorstellen of en hoe hierop in te spelen. Je Initieert en (bege)leidt periodieke werkoverleggen, signaleert knelpunten in de bedrijfsvoering en/of werkprocessen, adviseert daarover de Procesmanager en doet verbetervoorstellen. Ook werk je mee in de realisatie van de teamdoelen en pakt daarin de meer complexe uitzonderlijke vraagstukken op.

Jouw belangrijkste taken:

 • Je vertaalt de vastgestelde visie op facilitaire zaken en de huisvestingsvisie naar concreet en operationeel beleid op verschillende beleidsonderwerpen zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van thuiswerkplekken, klimaatbeheersing etc.
 • Stelt voor het team Facilitaire Zaken een meerjarenplan en jaarplan op en geeft inzicht in de haalbaarheid en de kosten/baten ervan en maakt consequenties voor de lopende bedrijfsvoering inzichtelijk.
 • Verzorgt binnen de kaders van het inkoopbeleid inkooptrajecten voor facilitaire dienstverlening waaronder het in kaart brengen van de wensen en eisen van de organisatie, het opvragen, beoordelen en selecteren van offertes en legt deze ter besluitvorming voor aan de Procesmanager.
 •  Lost de meer complexe en uitzonderlijke vragen op m.b.t. de facilitaire zaken, zoals uitzonderlijke huisvestingsvoorstellen.

Wie ben jij?
Je bent een aanpakker met een lange adem. Je hebt een open persoonlijkheid, een frisse visie en beschikt over overtuigingskracht. Je bent analytisch, overziet het grote geheel en houdt overzicht.

 • HBO/WO denk- en werkniveau.
 • Relevante (werk)ervaring op facilitair gebied.
 • Administratief talent, effectief en organisatiesensitief.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wat bieden zij?

 • Een plezierige werkomgeving met volop uitdaging.
 • Het salaris wordt bepaald op basis van je ervaring en is conform de cao-woondiensten. Het bedraagt maximaal € 4.727,- bruto (schaal H) per maand o.b.v. 36 uur per week.
 • Persoonlijk Budget Arbeidsvoorwaarden o.a. bruto gratificatie, netto welzijnsbudget, netto gratificatie, 8% vakantiegeld, vakantiedagen + de mogelijkheid om extra uren te kopen.
 • De pensioenregeling is een middelloonregeling; SPW Pensioen – werknemersbijdrage cao 8,44%, werkgeversdeel 18,56%.

Selectieprocedure:

Herken jij zelf in bovenstaande profiel van Team Coördinator Facilitaire Zaken? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie door je aan te melden via deze link. Je mag jouw reactie sturen t.a.v. Ron Hermans.

Screening
Bij je indiensttreding vragen wij je om een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen. Onze opdrachtgever zet hiervoor het proces in gang.